LOGO BOADA ASSOCIATS SLP
IMPOST ESPECIAL SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTICS NO REUTILITZABLES

IMPOST ESPECIAL SOBRE ENVASOS DE PLÀSTICS NO REUTILITZABLES

Segons preveu la Llei 07/2022, de 8 d’abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular, el pròxim 1 de gener de 2023, entrarà en vigor el nou Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. El citat impost es reportarà per l’adquisició d’envasos de plàstic no reutilitzable, siguin els mateixos envasos […]

Llegir més

REFORMA LABORAL 2022

REIAL DECRET LLEI 32/2021, de 28 de Desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball. El passat 30 de desembre de 2021, es va publicar el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma [...] Llegir més

LLEI DE PRESSUPOSTOS 2022 GENERALS DE L’ESTAT

En el B.O.E del dia 29 de desembre de 2021, s’ha publicat la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. De la mateixa manera, en el DOG de 31 de desembre de 2021, es publiquen la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any […]

Llegir més
Skip to content